Hem

Välkommen till Bridgemill Whisky Society (BWS)

 

Bridgemill Whisky Society (BWS) bildades år 2000 av ett gäng whiskyintresserade kamrater. Vi träffas 4 gånger om året för att prova whisky samt lära oss mer om denna ädla dryck. Värdskapet cirkulerar mellan medlemmarna. Vid varje tillfälle fördjupar vi oss i 4 olika whiskysorter. Vi försöker prova ett brett spektrum av whisky och kan på så sätt uppnå en djupare kunskap och kännedom inom ämnet whisky. Visst är Skotsk Single Malt underbar men det finns även annan whisky (blended, irländsk, japansk m.fl.) som är väl värd sin uppmärksamhet.

 

Vår eminenta informationsansvarige letar fram viktig och intressant information om den whisky som ska testas. En muntlig presentation hålls före varje whisky för att på så sätt lättare kunna njuta av den samt leta efter specifika karaktärsdrag. För alla intresserade så finns denna information tillgänglig under fliken "Alla provade whisky/whiskey".

 

Vi försöker även att vara representerade på olika typer av evenemang och externa provningar. I vår närhet vet vi att det finns flera klubbar som delar vårt intresse för whisky och vi ser fram emot eventuella samarbeten och samarrangemang.

 

BWS är medlem i Svenska Whisky Förbundet