BWS Poängsystem

BWS Poängsystem

 

BWS har 5 kriterier som betygsätts var för sig i en skala mellan 1 - 10

 

Färg

Smak Utan Vatten

Doft

Smak Med Vatten

Eftersmak

Utseende (förpackning)

 

Varje person sätter sitt eget betyg helt individuellt.

 

Sedan räknas allt samman som testarens total poäng.

Men BWS har också något vi kallar för smak poäng.

Smak poängen räknas ut genom att enbart ta med kriterierna

 

Smak Utan Vatten

Doft

Smak Med Vatten

Eftersmak

 

Den slutgiltiga betygsiffran för både total och smak poäng blir medeltalet från alla deltagares individuella betyg.