Medlemmar

 

 

 

Christer Adelsbo (klubbordförande, medlemsansvarig)

Jörgen Andersson (klubbsekreterare, kassör)

Håkan Börjesson

Martin Karlsson (mötessekreterare)

Jimmy Alfredsson (webbansvarig)

Michael Ljungkvist

Andreas Parkersson

Fredrik Ripp